0912306479

Nghệ thuật bán hàng

150,000

NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG – GIÚP BẠN TRỞ THÀNH NHÀ KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP
Thể loại: Kế Sách Kinh Doanh
Tác giả: Phạm Cao Tùng
Dịch giả: Phạm Cao Tùng
Người đọc: Trần Huỳnh Phương Trang
Nghệ thuật bán hàng

150,000