CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ PHONG THỦY GK VIỆT NAM
Địa chỉ: KDT Mới , TT Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại:  0912 306 479 – 038.925.4444-038.335.0692 – 0856562589
Email: congtygkvietnam@gmail.com