0912306479

Bài Vị Sơn Hải Chấn

350,000

Bài Vị Sơn Hải Chấn

công dụng : Xử lý đường đâm vào nhà , vào cổng và cửa

hóa giải sát khí và đem lại sự tốt lành, bình an, hạnh phúc và thành đạt cho gia chủ

Cần trì trú khai quang trước khi treo lên trước cổng cửa của căn nhà….

Bài Vị Sơn Hải Chấn

350,000